Projekt

 Konstruerat och produktionsanpassat utrustning med hänsyn tagen till enkelt underhåll,smidig transport och montage.


"Många av mina konstruktioner bygger på nytänkande och är ofta av karaktären ´från grundidé till funktionssäkrade system´.
Med SEAB:s industriella erfarenhet och kapacitet upplever jag en trygghet i att arbeta med dom som teknikpartner."
Harry Johansson // EnviBATMekanisk konstruktion inkl. visst montage.
Reservdelslistor och instruktionsanvisningar.

 

 

 

 

 

 Hösten 2009 hjälpte vi Hellgrens Lastvagnsservice AB med detaljer till deras släpvagnar. I projektet fanns det kriterier som t ex produktionsvänlighet, hållbarhet och vikt.

 

"SEAB är ett företag som visar personligt engagemang med egna idéer och stor kunskap som vi dragit nytta av vid förbättrandet av vår produktion."
Robert Marklund // Hellgrens Lastvagnsservice ABMekanisk konstruktion och layout inom både smältverk och gruvor.

 

 

 

 

 

 

 Mekanisk konstruktion inom smältverk, gruvor och gasrening.
 

 

 

Utformning och beräkning av lagerhallar och skärmtak

 

 

Layouter, detaljkonstruktion och montageanvisningar till anrikningsverk och gruvor

 

 

 

SEAB - Stenlund Engineering AB
Nordlandergatan 15
93133 Skellefteå
Telefon: +46 (0)910 733030
Epost: info@seabeng.se